QuÈ És AMPA?


A.M.P.A.

És l'Associació de Mares i Pares del CEIP MONTGÓ de Dénia. És una associació sense ànim de lucre i està oberta a totes les famílies amb fills estudiant en el col·legi en curs d'Infantil i Primària.

Encara que ens encarreguem de portar avant nombroses activitats, l'AMPA és una mica més.


COMPETÈNCIES DE L'AMPA


 • Designar representants per a formar part del Consell Escolar.

 • Informar el Consell Escolar d'aquells aspectes de la marxa del Centre que consideren oportú.

 • Elaborar informes per al Consell Escolar, per iniciativa pròpia o a petició d'aquest.

 • Elevar al Consell Escolar propostes per a l'elaboració i modificació del Projecte Educatiu, de la Programació General Anual, i del Reglament de Règim Interior, respectant els aspectes pedagògic-docents que competeixen al Claustre.

 • Rebre informació del Consell Escolar sobre els temes tractats en aquest, així com rebre l'ordre del dia d'aquest Consell abans de la seua realització, a fi de poder elaborar propostes.

 • Conéixer els resultats acadèmics i la valoració que dels mateixos realitze el Consell Escolar.

 • Formular propostes per a la realització d'activitats complementàries i extraescolars que, una vegada acceptades, hauran de figurar en la Programació General Anual.

 • Utilitzar les instal·lacions del Centre en els termes establits en la normativa vigent.

 • Rebre un exemplar del Projecte Educatiu, i de les seues modificacions.

 • Rebre informació sobre els llibres de text i els materials didàctics adoptats pel Centre.

 • Fomentar la col·laboració entre les famílies i el professorat del Centre per al bon funcionament d'aquest.

 • Informar les famílies de la seua activitat.Vols implicar-te en el procés educatiu dels teus fills i filles? Vols formar part de l'AMPA?

La nostra AMPA està formada per pares i mares del nostre col·legi, qualsevol aportació és ben rebuda, acosta't a la nostra oficina en horari d'atenció a mares i pares. Només es necessita una mica de dedicació en benefici dels nostres fills i filles.