menjador


consulta el menú del mes

Per a poder consultar el menú escolar, has de seguir els següents passos :notificar faltEs o avisos

Si el teu fill o la teua filla no assistirà al menjador algun dia per causa justificada, hauràs de notificar-lo abans de les 11:00h a través del formulari de notificacions.

(clic sobre la imatge per a obrir el formulari de notificacions)


Projecte educatiu del menjador escolar

El servei de Menjador Escolar, a més de complir una funció primària d'alimentació i nutrició, en estar dins de les activitats Complementàries del Col·legi, també té una funció afegida de caràcter educatiu, considerant la taula com un lloc de trobada i convivència.

El menjador escolar és un espai educatiu on l'alumnat aprén hàbits alimentosos, actituds positives cap a una alimentació saludable i normes de comportament social en la taula. És també un espai de convivència, socialització i integració on l'alumnat desenvolupa les competències bàsiques i experimenta els valors que es fomenta en el nostre Centre.