Assegurança d'accidents

SEGUR escolar D'ACCIDENTS

CONTRACTACIÓ DE L'ASSEGURANÇA VOLUNTÀRIA AMPA CEIP MONTGÓ


Si un alumne del CEIP MONTGÓ que té l'assegurança de l'AMPA pateix un accident :

✔ En el recinte del col·legi (aules, patis, gimnàs, menjador, biblioteca i annexos).

✔ Durant el trajecte normal des de casa fins al col·legi excepte menors de 7 anys no acompanyats.

✔ Durant les eixides organitzades pel col·legi en horari escolar (visites a museus, biblioteques, teatres, excursions i passejos).


El segur cobrirà :

✔ Assistència sanitària il·limitada en centres concertats.

  • Trasllats i desplaçaments.

  • Assistència d'urgències.

  • Despeses mèdiques, quirúrgics, farmacèutics i d'hospitalització.

  • Rehabilitació física.

  • Lloguer de crosses, cadires de rodes i anàlegs.

  • Despeses de pròtesi dentària (màxim 300€).

✔ Ampliació de la cobertura d'assistència sanitària.

  • Despeses adquisició/reparació d'ulleres en cas d'accident cobert per la pòlissa i en el qual hi haja hagut assistència mèdica (màxim 150€ per any i alumne).

✔ Invalidesa permanent per accident :

  • Total i absoluta -> 6.000€.

  • Parcial (segons barem) -> 6.000€.

✔ Defunció per accident (despeses de sepeli) -> 3.000€.


En cas d'accident :

– Acudir al centre mèdic concertat portant un Certificat Individual d'Assegurança.

– Enviar còpia de la Declaració d'Accident a l'assegurança per correu electrònic.

– Presentar, en el seu cas, l'original de les factures de les despeses a reembossar.


CENTRE MÈDIC CONCERTAT :

Centre Mèdic Dénia

C/ Beniarmut, 1 baix - 03700 Dénia

Telèfon : 966 435 322


DADES DE CONTACTE : Edu Bisquert (Tel: 966 430 103 Mòbil: 629 615 775 E-mail: bbr.asesoria@generalimediadores.es)


El preu del Segur escolar d'accidents és de 15€ per alumne no associat AMPA o 10€ per alumne associat AMPA en cada curs escolar.