Agenda Escolar

PER A QUÈ ENS SERVEIX L'AGENDA ESCOLAR?

L'agenda escolar té uns objectius prioritaris que requereixen un ús i control adequat de la mateixa perquè puguem aconseguir :


L'alumnat és depositari de l'agenda escolar i responsable del seu manteniment, estant obligat a portar-la sempre a classe, anotar en ella les seues tasques escolars, tindre-la a la disposició del professorat, així com presentar-la als seus pares, mares o tutors en finalitzar la jornada.

L'agenda és un vehicle escrit autoritzat per a les comunicacions entre la família i el centre; per tant podrà utilitzar-se per a :